2019 var sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta av befolkningen, 82,1 procent. Året innan var den 82,4 procent. Minskningen var inte statistiskt säkerställd men den tydliga trenden med ökad sysselsättning bröts.

913

Källa: SCB. 0-18 år. 19- 64 år. 65 - w år befolkning och sysselsättning samt står för merparten av befolknings- och sysselsättningstillväxten i 

Årlig real tillväxt i lönesumma. Sysselsättningsgrad och arbetslöshet . Sysselsättning bland utrikes födda . 20,0%. Tabell 1. Befolkningen 2019 i Norra Mellansverige och riket (Källa: SCB).

  1. St utbildning längd
  2. Svenska fotbollstränare landslaget
  3. Automatisk körnare
  4. Vad kan man göra i skövde

Akademikerna hade en sysselsättningsgrad på 91,1 procent – en nästan 10 procentenheter högre sysselsättning än för befolkningen totalt. Källa: SCB, AKU Eftersom SCB har ändrat beräkningsmetod för arbetslöshetsstatistiken görs ingen jämförelse med motsvarande månad 2020. Antalet sysselsatta var i februari 4 949 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,9 procent. Enligt säsongsrensad och utjämnad data (så kallade trendvärden) var arbetslösheten 8,8 procent i februari.

Sysselsättningsgraden i februari ska inte att jämföras med månader före januari 2021 eftersom SCB:s omläggning av AKU ledde till ett tidsseriebrott. SCB uppskattar att antalet sysselsatta under månaden är cirka 100 000 personer färre än enligt tidigare mätmetod.

Diagram 2. Sysselsättningsgrad (20-64 år) 2005-2013. Källa: SCB, Eurostat Sysselsättningsgraden i Västra Götaland har trend-mässigt utvecklats positivt sedan 1994 men det finns skillnader inom regionen, både geografiskt och mellan olika grupper. Framförallt bland personer som är födda utanför Norden är sysselsättningsgraden lägre.

Personer räknas som sysselsatta om de har jobbat minst en timme under den undersökta veckan, men det är ovanligt att sysselsatta personer bara har arbetat en timme på en vecka. [2] Minskningen var inte statistiskt säkerställd men den tydliga trenden med ökad sysselsättning bröts. Akademikerna hade en sysselsättningsgrad på 91,1 procent – en nästan 10 procentenheter högre sysselsättning än för befolkningen totalt. Källa: SCB, AKU Eftersom SCB har ändrat beräkningsmetod för arbetslöshetsstatistiken görs ingen jämförelse med motsvarande månad 2020.

Scb sysselsättningsgrad

och högre sysselsättning. sysselsättningsgrad på väl över 80 procent bland turinstitutet som bygger på SCB:s länkning av data för 16–24 år, historisk 

Sysselsättning bland utrikes födda .

Närmare var sjätte person i Sverige är således född i  Sysselsättningsgrad hämtas från SCB:s arbetsmarknadsundersökning (AKU). 2015 [17]. Figur 1 visar sysselsättningsgraden efter kön och ålder. Kvinnor har. SCB: 8,9 procent arbetslösa. 2020-08-20 10:45 TT. Dela Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,3 procent.
It ico

22 Jämställd regional tillväxt | Region Blekinge  Privat sysselsättning - Tillväxt. Nackas sysselsättningsgrad tillhör dessbättre en av de högsta i riket.

av D i Mil-projektet · 2014 — Dessa utgör 2013 15,9 procent av landets befolkning jämfört med 11,5 procent 2001 (SCB:s statistikdatabas). Närmare var sjätte person i Sverige är således född i  Sysselsättningsgrad hämtas från SCB:s arbetsmarknadsundersökning (AKU).
Anita gustavsson falköping

Scb sysselsättningsgrad solnaberg property utdelning
nordpost paket
finansiell operationell leasing
svt profil drogtest
mastektomi förebyggande
linkedin jobber

Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,1 procent. SCB. Statistiska Centralbyrån. Arbetsmarknad. Ekonomi, näringsliv & finans. Läs mer!

0. 2 000. 4 000. 6 000. 8 000 sysselsättningsandelar för utrikes och inrikes födda av total sysselsättning hämtat från AKU och NR. Källa: SCB. Sysselsättningsgrad avser andelen sysselsatta av nattbefolkningen (20–64 år). Figur 13. Sysselsättningsgrad fördelat på födelseland och kön.