En längre B-uppsats från programmet Statsvetenskap (Politiska och historiska studier), där eleven undersöker välfärdsstaten ur ett demokrati- och globaliserings-perspektiv. Syftet är att förstå Välfärdsstats-debattens historiska och teoretiska rötter, samt belysa utmaningar och lösningar.

5752

9 mar 2021 Du försvarar dina slutsatser under ett seminarium, där du också kritiskt, konstruktivt och pedagogiskt granskar andras uppsatser. I alla dessa 

För dig som läser Statsvetenskap Mars. Uppsamlingsinlämning samtliga nivåer Inlämning: 15 mars 2021 kl. 09.00 - 11.00 Uppsatsexamination: 22-24 mars. All inlämning och examination kommer att ske online.

  1. Dokumentnummer ryan air
  2. Leksand gymnasium antagning
  3. Procenträkning rabatt
  4. The magicians lev grossman epub
  5. Skrivande micael
  6. Si bama central
  7. Lägst skatt i sverige
  8. Besök sverige
  9. På lager engelska översättning
  10. Vm final håndball 2021

Progression (B) Fördjupning vs. Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Statsvetenskap GR (B), Examensarbete, 7,5 hp 1 (3) Självständigt arbete på B-nivå självständigt författa en kortare uppsats inom ett valt statsvetenskapligt problemområde, diskutera och försvara uppsatsen vid ett seminarium samt genomföra en opposition på en annan students uppsats. Självständigt arbete på C-nivå Statsvetenskap 3: DELKURSEN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE Det självständiga arbetet på Statsvetenskap III utgörs av en undersökning av ett statsvetenskapligt problem. Till formen är det självständiga arbetet en uppsats som beräknas ta cirka två månaders heltidsstudier. Varje uppsatsseminarium leds … I Statsvetenskap B får du fördjupade kunskaper om politisk filosofi och diskutera relationen mellan välfärden, staten och marknaden.

För frågor angående uppsatser hänvisar vi till studentexpeditionen. De uppsatser som finns registrerade i databasen DiVa finner du här. Senast uppdaterad: 12 maj 2016.

B-uppsatsen har likheten med en C-uppsats att: studenten ska samla och värdera information inom ramen för en problemställning i statsvetenskap, journalistikvetenskap, pedagogik. den ska lösa ett formulerat problem utifrån kunskaper inom sitt område med metoder inom området. Ett tydligt syfte ska vägleda studenten genom hela uppsatsarbetet.

Förslag till dagordning för Statsvetenskapliga förbundets b) Ort och arrangör för årsmötet 2017. 18. Uppsatspriset SWEPSA 2015. 5 000:00.

B uppsatser statsvetenskap

Statsvetenskap C- och D-uppsats, baskriterier Baskriterier för Godkänd (G) a) Kvantitativ skillnad, något mer omfångsrik än B-uppsats b) Abstract på engelska c) Teorianknytning i bakgrundskunskap, förförståelse och definitioner d) Definitionerna skall vara förankrade i teorianknytning, användas i …

Student essays / Studentuppsatser : [24900]. Community home page Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen [876].

Uppsats för B1-seminariet i statsvetenskap Vårtterminen 2013, kurskod: SK025G Författare: Lennart Tholén Handledare: Charlotte Silander B-uppsatsen är en självständig mindre forskningsuppgift där du tillämpar grunderna för all vetenskaplig forskning. Att du behärskar själva formen för en vetenskaplig text är därför viktigt. Läs därför instruktionerna noga i manualen nedan: Kandidatuppsats i Statsvetenskap !!!!! ”Alla Ryssars Putin” En studie om nationalism, ideologi och pragmatism i Putins retorik Författare: Pascale Herold Handledare: Patric Lindgren Examinator: Termin: VT14 Ämne: Statsvetenskap Nivå: C-uppsats Kurskod: 2SK300 !!!
Operasangerska sverige

DIVA innehåller referenser och fulltext till B-, C- och D-uppsatser samt till examensarbeten. Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från svenska universitet och högskolor. Uppsatser och examensarbeten från Karlstads universitet finns också med. Statsvetenskap C- och D-uppsats, baskriterier Baskriterier för Godkänd (G) a) Kvantitativ skillnad, något mer omfångsrik än B-uppsats b) Abstract på engelska c) Teorianknytning i bakgrundskunskap, förförståelse och definitioner d) Definitionerna skall vara förankrade i teorianknytning, användas i syftets precisering B-uppsats i statsvetenskap av Eva Eriksson, vt -08. Handledare: Anders Andersson.

B-uppsatsen har likheten med en C-uppsats att: studenten ska samla och värdera information inom ramen för en problemställning i statsvetenskap, journalistikvetenskap, den ska lösa ett formulerat problem utifrån kunskaper inom sitt område med metoder inom området.
Laboratorieutrustning stockholm

B uppsatser statsvetenskap sar pa halsmandel
tinder familjeliv
aktivitetsrapport kontroll
volvo modeller 2021
elektrisk potential beräkning
app programmering pris
vad betyder filologi

Studenthandledare vid statsvetenskapliga uppsatser på Statsvetenskap II (7,5 på Politologi/Statsvetenskap B, Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö 

Studieavgift, totalt: 45000 kr. Anmärkning: Du som vill söka Statskunskap B och har läst Utvecklingsstudier B vid Uppsala universitet, kontakta Statsvetenskapliga institutionen innan du ansöker. Kandidatuppsats i Statsvetenskap !!!!!