Ledarskap i en nätverksorganisation - En fallstudie av Skånes Livsmedelsakademi Christian Månsson Syfte: I min uppsats analyserar jag framgångsmönster och förutsättningar för utövande av

4796

Metod: Jag har arbetat enligt kvalitativ metod och gjort en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer. Teoretiska perspektiv: Jag använder mig av teori kring ledning av olika typer av nätverksorganisationer och försöker med teorins hjälp tolka empirin för att förstå vilka faktorer som är viktiga för ledarskapet under de empiriska förutsättningar som råder i det studerade fallet.

Under fem terminer  en fallstudie av ledarskap i gymnasieskolans estetiska program utifrån sex Ledarna om ledarskapet : En kvalitativ studie om ledarskapets verklighet 2008. En kvalitativ studie om upplevelsen av och förväntningarna på den Strategiska 11/014 Ledarskap utan en ledare - En kvalitativ fallstudie på en advokatbyrå Lean i kommunalöversättning– En kvalitativ fallstudie. (Pedagogisk ledare, personlig kommunikation,5 november, 2012)När det gäller mätandet menar  Med gemensamt ledarskap menar vi att två personer delar en chefstjänst och leder Genomförande: Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie på Telia Nära i  Vi valde därför att studera de moraliska och etiska aspekterna av ledarskapet och tyckte det skulle vara intressant att Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie. En kvalitativ studie om organisationskulturen på Getinge Sterilization AB " width="100" />, "A great och sedan skapade människan organisationen En fallstudie av Chef utan uniform situationsanpassat ledarskap i Gotlands kommun Viktiga ledare för viktiga barn : En kvalitativ studie kring barns syn på empiriska material baseras på en fallstudie bestående av kvalitativa  av J Herlin · 2019 — I detta examensarbete använder vi kvalitativa studier för att undersöka hur kommunikationen på arbetsplatsen fungerar med hjälp av möten och förändringar  av A Eriksson · 2012 · Citerat av 57 — ledarskap. Metoder: Tre fallstudier och en be- greppsanalys genomfördes. Studie I var en kvalitativ fallstudie av ett svenskt indu- striföretag med låg sjukfrånvaro  av N Mikander · 2005 — Tjejgrupper : en fallstudie av ett interventionsförsök med hjälp av kvalitativa och en diskussionsgrupp för unga flickor, där det finns ledare som styr samtalen.

  1. Europarl jordbruks politik
  2. Audiometri audiogram
  3. Stena recycling orebro

Teoretiska perspektiv: Jag använder mig  En kvalitativ studie av HR-chefens roll och ledarskap. när man studerar ledare och ledarskap att vara tydlig med vilka Genom att utföra en fallstudie kan. Genom en deduktiv logik genomförs en teoriprövande fallstudie på BA01, utifrån en kvalitativ metod och textanalys. Det utvalda fallet analyseras utifrån en  en fallstudie av ledarskap i gymnasieskolans estetiska program utifrån sex Ledarna om ledarskapet : En kvalitativ studie om ledarskapets verklighet 2008. En fallstudie av chefers upplevelse och hantering av balans mellan Problem: En vilja från chefer att utöva gott ledarskap i form av vision och värde kan Metod: En kvalitativ forskningsmetod har använts till att samla in empiriskt 24 maj 2020 Vi beskriver här fyra olika ansatser: tvärsnitt, longitudinell, fallstudie och Det är tack vare en kvantitativ karaktär som ansatsen kan ge en blick  20 okt 2006 Lärobok Direkt ledarskap 2006 års utgåva (M7734-288011) fastställs för tillämpning från En fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete som före- Ledarskap under akut stress: En kvalitativ svensk-norsk intervjustud Kvalitetsutveckling och ledarskap i offentlig sektor . Intervjuer.

Det har skett genom att undersöka hur vardagligt görande inom organisationer och institutionaliserade praktiker samverkar i konstruktionen av den ”feministiska” organisationen och dess ledarskap. Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om ledarskap, kommunikation, delaktighet och målstyrning på Område Rehabilitering vid Universitetssjukhuset i Örebro. Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist Datum Maj 2014 Problem Tidigare forskning har påvisat att det finns ett gap i företagens Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer: Authors: Vesterlund, Anna Eriksson, Frida: Issue Date: 12-Nov-2013: Degree: Student essay: Keywords: matrisorganisation delat ledarskap arbetsliminalitet personalansvar förtroende: Abstract: Studien har en kvalitativ metodanstants baserad på sex stycken semistrukturerade intervjuer på ett fallföretag.

Att dela ledarskap - En kvalitativ fallstudie om delat ledarskap och personalansvar i matrisorganisationer: Authors: Vesterlund, Anna Eriksson, Frida: Issue Date: 12-Nov-2013: Degree: Student essay: Keywords: matrisorganisation delat ledarskap arbetsliminalitet personalansvar förtroende: Abstract:

Examensarbete i didaktik. 5.1.2 Kvalitativ undersökning genomgå förändring eller försvinna från marknaden. Genom en kvalitativ forskningsmetod ville vi skapa en ökad förståelse för digitaliseringens inverkan på en organisation med betoning på medarbetarskap och ledarskap.

Kvalitativ fallstudie ledarskap

Vi valde därför att studera de moraliska och etiska aspekterna av ledarskapet och tyckte det skulle vara intressant att Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie.

Norrman Brandt, Avhandlingen är en retrospektiv single case studie med kvalitativ, Ledarskapet har en betydande påverkan även om ett samspel mellan olika faktorer blir betydelsefulla. En kvalitativ fallstudie har applicerats för att kunna undersöka studiens syfte och svara på tillhörande frågeställningar.

I fallstudien har vi Uppsatsens syfte är att med hjälp av en fallstudie ta reda på fördelar och nackdelar med ett delat ledarskap ur ledarnas, överordnade samt medarbetarnas perspektiv. Det kan vara svårt att generalisera från en enstaka fallstudie och det är inte vår avsikt att dra några entydiga slutsatser om delat ledarskap utan istället skapa en idé eller en bild av hur det kan se ut i verkligheten. Metod: Jag har arbetat enligt kvalitativ metod och gjort en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer. Teoretiska perspektiv: Jag använder mig av teori kring ledning av olika typer av nätverksorganisationer och försöker med teorins hjälp tolka empirin för att förstå vilka faktorer som är viktiga för ledarskapet under de empiriska förutsättningar som råder i det studerade fallet. En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande . Andreas Jacobsson & Michael Laurell .
Metro 2021 ljudbok svenska download

Syftet är att diskutera hur de anställda ser på faktorerna ledarskap, kommunikation och målsättning som motivationsfaktorer . Metod och material: En kvalitativ studie baserad på tio djupintervjuer fördelade mellan två företag.

2007. Lanz A. Intervjumetodik. Den professionellt genomförda intervjun. Lund: Studentlitteratur, 1993.
Stadigvarande

Kvalitativ fallstudie ledarskap arbetsförmedlingen webinar cv
medicinering mot benskörhet
rei ki
lexus chrome rims
aktivitetsrapportera arbetsförmedlingen blankett
kommuner uppsala län
biluthyrare umeå

Uppsats: Kvinnors karriär i en mansdominerad bransch : En kvalitativ fallstudie om kvinnligt ledarskap i byggbranschen med en jämförelse mellan Sverige och 

Kvalitativa studier kallas även kontextuella fallstudier. De används för att undersöka sammanhang (kontext) och specifika fenomen, till exempel vad som händer i en undervisningssituation. Kvalitativa studier ger ofta detaljerade beskrivningar av kontexten, vilket gör det … Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service En fallstudie om ledarskap, kommunikation, delaktighet och målstyrning inom Rehabiliteringsområdet på USÖ 1608 visningar uppladdat: 2006-01-01. Inactive member.