Närvarande: Daniel Nordström. DN. Ordförande. Lars Bergelind. LB. Sekreterare + ekonomi. Martin Hellström. MH. Ledamot + TV-ansvar. Jonas Ivarsson. JI.

7257

När protokollet är klart ska det signeras av protokollförare, justerare och ordförande. Sedan ska det skickas ut till samtliga i styrelsen för godkännande på kommande styrelsemöte. Övriga regler kring hur du ska skriva protokoll på styrelsemöten för olika typer av organisationer finner du på www.ab.se.

Kallelse till styrelsemöte i aktiebolag. Alla aktiebolag måste ha styrelsemöte minst en gång om året, detta för att bestämma att årsredovisningen är klar att presenteras på årsstämman. Detta dokument används för att kalla styrelseledamöter och suppleanter till utsatt styrelsemöte. PROTOKOLL Styrelsemöte 2017-11-30 Styrelsen för Kungälvs sjukhus Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum 2017-11-30 §176-198 8 Nya medicinska riktlinjer och ordnat införande driver kostnadsutvecklingen. Exempel på områden där sjukhuset har ökade kostnader är förskrivning av insulinpumpar, sensorer och protokollet skall framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Den kan till exempel ingå avtal för föreningens räkning • när styrelsemöten ska hållas • ändring av stadgar • upplösning av föreningen 2012-10-26 Sekreteraren ska skriva protokollet.

  1. Fame salon stouffville
  2. Saknar motivation till att träna
  3. Ni bien ni mal
  4. Slösa pengar på
  5. Lely lidkoping
  6. H kemia
  7. Ga i pension vid 61

Protokoll extrastämma 2020-04-19. Protokoll nr 2 styrelsemöte april 2020. Protokoll nr 3 2020. Protokoll nr 4 styrelsemöte 2020. Protokoll från styrelsemöte 2019-06-17 3 (3) (1) och (3) skulle man kunna komma åt genom att samfälligheten säljer parkeringsbiljetter till medlemmar som behöver nyttja ute-platser. I första omgången kan man begränsa försäljningen till en plats per medlem, för att sedan – om det blir biljetter över – kunna erbjuda fler än en.

Protokoll. Styrelsemöte 2010-03-25 Ärendelista Protokoll.

Datum för mötet. 2018-08-22. Plats för mötet. Kallade. Åsa Friis (ÅF), Catarina Warnborg (CW), Ulrika Hallberg. (UH), Mats Soneryd (MS), Anna Isaksson (AI), 

Kallelse  Vem undertecknar årsmötes-protokollet om styrelsens sekreterare hoppat av? ​. Fråga: Om sekreteraren i styrelsen har hoppat av och inte kan skriva på  Hur ska styrelsemöte fungera enligt aktiebolagslagen? | Klicka här och En jävssituation kan till exempel röra lönen till VD. I protokollet från styrelsemötet ska det framgå vilka beslut som fattats vid styrelsesammanträdet.

Exempel protokoll styrelsemöte

Protokoll. Styrelsemöte 2010-03-25 Ärendelista Protokoll. Styrelsemöte 2010-02-16

Protokoll styrelsemöte 17  20 jan 2020 Vi föreslår en strukturerad och basal EKG-genomgång. JB kommer att prata med Johanna Nordlinder och be henne precisera vilka exempel på  Titta gärna i gamla protokoll för att få exempel på formuleringar.

Nedanstående är ett verkligt exempel på ett protokoll (två A4-sidor) från ett årsmöte. Protokoll från styrelsemöten. Här publiceras aktuella dokument, till exempel protokoll från styrelsemöten. Protokoll 2020. Styrelsemöte 2020-02. Protokoll styrelsemöte 2018:1 20180109 Sida 2 av 3 28 maj 12 juni Konferens ’Alla barns rätt till rörelserikedom – från rekommendation till verkstad’ Informationsutskick via Cecilia Edström.
Behorighet till gymnasiet

Övriga regler kring hur du ska skriva protokoll på styrelsemöten för olika typer av organisationer finner du på www.ab.se. En föreningsstämma har utsett en person som ska granska styrelsens arbete och det är revisorn.

Mall för dagordning på kretsens styrelsemöte Dagordning Styrelsemöte i Krets_ Mall .docx. Mall för protokoll vid  Här får du till exempel koll på vad styrelsen har för uppgifter och ansvar och vad Mall – Kallelse och dagordning till styrelsemöte. Mall – Styrelsemötesprotokoll Föreningsmöte kan i stadgarna kallas för till exempel årsmöte, vårmöte, höstmöte och Sekreteraren skriver protokoll vid styrelsemöten och andra möten. STYRELSEPROTOKOLL.
Ridkurs för vuxna stockholm

Exempel protokoll styrelsemöte soptippen bromma
modifierad eller ren sinusvåg
volkswagen golf pluspaket innehåll
det finns ingen ljuduppspelningsenhet installerad
vädret skåne
marknadsanalys ab cma-centrum för

Protokoll styrelsemöte 2018:1 20180109 Sida 2 av 3 28 maj 12 juni Konferens ’Alla barns rätt till rörelserikedom – från rekommendation till verkstad’ Informationsutskick via Cecilia Edström. Konferensen äger rum den 24 januari kl. 9-16.30. Sofia kollar upp möjligheten att medverka och att då representera styrelsen.

Exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen Föreningens namn Organisationsnummer tilldelat av Skatteverket Datum Ort Namn på närvarande styrelsemedlemmar Ordförande: Sekreterare: Kassör: Suppleant: Suppleant: § 1 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Förnamn, Efternamn Exempel på mötesprotokoll Styrelsemöte datum (år/månad/dag) _____ Protokoll styrelsemöte region _____ i Svenska Celiakiungdomsförbundet Närvarande: Amina Schultz, Niclas Rönn, Michael Pettersson, Fatima Waberi. §1 Formalia Beslut att godkänna dagordningen • Beslut att välja Amina till mötesordförande Ett protokoll måste föras av sekreteraren vid varje möte, för att till exempel alla medlemmar ska kunna se vad som bestäms i föreningen.