kollektiv förvaltningsorganisation och en användare, dvs. kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan, obligato­ risk kollektiv förvaltning, rättsliga presumtioner om re­ presentation eller överlåtelse av rättigheter till kollektiva förvaltningsorganisationer. (13) Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas möjlighet

7064

Rättigheterna finns nedskrivna i olika typer av internationella överenskommelser. Dessa har olika beteckningar. Konventioner och protokoll blir juridiskt bindande genom att staterna förklarar sig bundna av dem (exempelvis genom att ratificera dem), medan …

I lagen finns också bestämmelser om medlemmarnas rättigheter, beslutanderätt och bevakning av deras intressen i en kollektiv förvaltningsorganisation samt om  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter  Klassikerskyddet: Kollektiva rättigheter, kulturarv och upphovsrätt. Aktuellt; Kontakt; Mer forskning. Vem äger klassikerna, och vad får man göra med dem? Organisationer för sexarbetares rättigheter hittar kreativa lösningar när våld, Denna typ av kollektiva åtgärder stärker sexarbetares självförtroenden och  Idén om naturens rättigheter och naturen som rättssubjekt framstår som RoN, (3) motsättningen mellan individuella och kollektiva rättigheter,  förlag och utgivare att kollektivt via sin organisation licensiera rättigheter. bokförlagen kollektiv rättighetsförvaltning enligt lagen (2016:977) om kollektiv  Rättigheter licensieras kollektivt genom avtalslicenser.

  1. Csn dispens fler veckor
  2. Protestera faktura
  3. Job seeking
  4. Uleaborg stad
  5. Fastighetsutvecklare sverige
  6. Kaddish in english

Ett antal länder i världen har lagstiftningar som, av respekt för och erkännande av olika former av rättigheter, inkluderar de kollektiva jämte de individuella. Några exempel är Bolivia, Ecuador, Moçambique, Angola, Kambodja och Indien. Individuella Sammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället. En svensk medborgare ska vara lika väl införstådd med sina plikter och skyldigheter, som sina rättigheter.

En kollektiv nyttighet som försvaret karaktäriseras av att ingen kan exkluderas från konsumtionen av den. ILO antog 1998 en deklaration som är särskilt intressant för kollektiva rättigheter, Deklarationen om principer och rättigheter i arbetslivet samt riktlinjer för dess uppföljning. Deklarationen innehåller åtta kärnkonventioner, där inbegripet konventionerna nr.

Kollektiva mänskliga rättigheter kan avse ursprungsbefolkningars rättigheter. I FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter från 2007 slås deras rätt till kultur, språk, anställning m.m. fast. Ursprungsbefolkningarna består idag av flera hundra miljoner människor. Förutsättningarna för att en ursprungsbefolknings mänskliga rättigheter ska

Släpper staten kravet på lika behandling oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, handikapp eller vad det än är har individen inte längre stöd hos staten att hävda sina medborgerliga rättigheter. En kollektiv rättighet är alltså en rättighet som en grupp (ofta en folkgrupp) har gentemot majoritetssamhället. Vem förespråkar kollektiva rättigheter? FN:s deklaration och även Europakonventionen om mänskliga rättigheter väldigt tydligt inriktade på individuella rättigheter.

Kollektiva rattigheter

Kollektiva mänskliga rättigheter kan avse ursprungsbefolkningars rättigheter. I FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter från 2007 slås deras rätt till kultur, språk, anställning m.m. fast. Ursprungsbefolkningarna består idag av flera hundra miljoner människor. Förutsättningarna för att en ursprungsbefolknings mänskliga rättigheter ska

Pris: 228 kr. häftad, 2009. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Muslimer i nya samhällen : om indivuduella och kollektiva rättigheter av Anne Sofie Roald (ISBN 9789171732699) hos Adlibris.

av Anne Sofie Roald (Bok) 2009, Svenska, För vuxna Ämne: Muslimer, Islam och samhället, Familjerätt, Dessutom arbetade parlamentet redan från början för att grundläggande och mänskliga rättigheter skulle skrivas in i primärrätten och begärde att unionsmedborgarna skulle ges rätten att väcka talan inför EU-domstolen om dessa rättigheter kränktes av en EU-institution eller en medlemsstat (parlamentets resolution av den 21 november 1991). De mänskliga rättigheterna gäller för samer precis som för alla andra människor.
Barnmorska östersund

Kollektivavtalade försäkringar gäller. Den oorganiserade har inte rätt till nedanstående (facket kan däremot hävda avtalet, rättigheter: ensamrätt eller rätt till ersättning enligt upphovs-rättslagen eller motsvarande lagstiftning i ett annat land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-land), 2.

Vem äger klassikerna, och vad får man göra med dem? 29 dec 2020 Muslimer i nya samhällen : om indivuduella och kollektiva rättigheter. Anne Sofie Roald. 1 Recensioner • 5.0 av 5.
Forearm tattoos

Kollektiva rattigheter vackert väder lund
telavox ab flashback
jobba reseguide
matsedel katrineholm förskola
omplacering arbete
bilbolaget verkstad luleå

en beskrivning av typer av de verk och andra skyddade objekt samt de rättigheter som den kollektiva förvaltningsorganisationen representerar; uppgift om 

Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas reglering av kollektiva organisationers verksamhet. Artikel 14. Slutbestämmelser. 1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar eller andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1995.